DREAMBLOG

Mimari Projeler

Mimari Projeler

Dream Mimarlık olarak mimari projelerde sıfırdan başlayarak anahtar teslim olarak çalıştığımız gibi, projenin içerisinde belli görevlerde de yer alabiliyoruz. Mimari projelerin başlangıç aşaması olan avan projelerin hazırlanması iş konularımızdan birisidir.

Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda uygulama alanı veya arsası üzerinde yapılması planlanan yapı veya yapıların 3 boyutlu olarak modellenmesi işi olan avan proje çalışmaları, üretim projelerine geçilmeden önce müşterinin isteklerini anlamakta ve teknik proje esnasında yaşanabilecek olası zaman kayıplarının önüne geçmektedir.

Avan projeler hazırlanırken kullanılan ölçekli modeller yaratılan kullanım alanlarının kullanışlılık derecelerini belirtmektedir. Modellenen bir yaşam alanına yerleştirilmesi planlanan eşyaların, standartlara uygun ölçüler de 3 boyutlu modele yerleştirilmesi ile henüz üretim yapılmadan tasarımda ki olası sorunlar gözlemlenmiş olmaktadır. Bu problemlerin üretim öncesi fark edilmesi proje açısından hayati önem taşımaktadır.

Son onayların verilmesinden sonra ortaya çıkan avan projenin görselleri müşterilerimizin projelerini kendi müşterilerine anlatabilmeleri açısından da önemlidir.

Avan projeler, üretim projeleri kadar kesin değerler vermemekle birlikte üretim maliyetleri hakkında müşterilerimize fikir verirken oluşacak kullanım alanlarını net bir şekilde belirtmektedir. Avan projelerin hazırlanması aşamasında Dream Mimarlık olarak müşterilerimizin isteklerini dikkatle değerlendirip, istekleri doğrultusunda kullanım alanlarını en verimli şekilde kullanılabildiği estetik çalışmalar yapmak hedefimizdir. Çalışmalar esnasında müşterilerimizle sürekli iletişimde olan proje ekibimiz mimari projeler hakkındaki tecrübelerini müşterilerimizle paylaşarak projenin daha sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadırlar.

Avan projelerin hazırlanmasının ve onaylanmasının hemen ardından imalat projelerinin çizimleri başlar. Projenin konusuna göre çizilecek imalat projelerinin ölçekleri değişir. Bahsi geçen projenin sıfırdan imal edilecek olması durumunda Dream Mimarlık olarak harita aplikasyonlarının ve zemin etüdünün yapılması, mimari projenin, statik projenin, mekanik projenin ve elektirik projelerinin çizilmeleri ile iç mimarinin konusuna giren üretim detaylarının her birinin ayrıtılı olarak hazırlanmasını sağlamak görevimizdir.

Üretim projelerinin her birisi konusunda uzman mühendisler ve mimarlar tarafından hazırlanarak bağlı bulundukları odalara onaylatırılır. Bağımsız bir yapı denetim firmasıyla projenin denetlenmesi konusunda anlaşmanın sağlanmasının ardından yapı müsadesi için ilgili belediyeye başvurularak imalat sürecine başlanmış olunur.

Dream Mimarlik olarak bütün bu süreci programlayıp müşterilerimiz adına yönetebildiğimiz gibi programın içerisinde yer alan alt başlıklardan bir kısmında da görev alabiliriz.

Proje aşamasının tamamlanmasının ardından müşterilerimize şartname hazırlamaları konusunda da hizmet vermekteyiz. Hazırlanan projeler de kullanılacak malzemelerin metrajlarının çıkartılması, uygulanma şekillerinin belirtilmesi ve uygulanacak malzemelerin seçimi konusunda verilen bu hizmette ayrıca istenilmesi halinde proje ekibi tarafından önerilen malzemelerin numuneleri veya örnek uygulamalarıda müşteriyle paylaşılmaktadır.

Dream Mimarlık olarak projesi tarafımızdan veya başka bir ekip tarafından tamamlanmış olsun, mimari projeleri anahtar teslim olarak yapacak ekip ve ekipmanı bünyemizde barındırmaktayız. İmalatın tarafımızdan yapılmadığı hallerde, projenin imalata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyen kontrolörlük hizmeti de vermekteyiz.

Teslim etmiş olduğumuz işlerimizi görmek için lütfen Projeler bölümünü ziyaret ediniz.

 

Ön Keşif Süreci

Bir mimari projenin Dream Mimarlık tarafından hazırlanması süreci proje ekibinin mimari projenin uygulanacağı alanı ve çevre şartlarını incelemesiyle başlar. Proje ekibi tarafından incelenen proje alanı hakkında ön keşif raporu hazırlanır.

Bilgi Edinme Toplantısı

Ön keşif raporlarının hazırlanmasının ardından müşteri ile proje ekibi arasında ilk toplantı gerçekleşir. Yapılan bu toplantıda müşterinin istekleri dinlenilir ve proje ekibinin ön keşif esnasında önemli gördüğü konular üzerinde konuşulur.

Keşif Sürecinin Tamamlanması

Toplantının ardından proje ekibi, müşteri ile birlikte proje alanına giderek, bilgi edinme toplantısı sırasında edindikleri bilgiler doğrultusunda yeni bir keşif yaparlar. Proje ekibi müşterinin bütün taleplerini yerinde fiziksel, finansal ve estetiksel olarak değerlendirirler ve müşterinin verdiği kararlar doğrultusunda projenin çizim aşamalarını başlatırlar.

Taslak Projelerin Hazırlanması Ve Müşteri Onayları

Projenin çizim aşaması taslak projelerin çizilmesiyle başlar. Proje ekibi, müşteri ile yapılan toplantılar esnasında edindiği bilgiler doğrultusunda projenin genel hatlarından çizime başlar. Proje ekibi tarafından hassas noktalar olarak görülen aşamalarda müşteri ile toplantı talebinde bulunulur. Müşteriden alınacak geri dönüşler doğrultusunda projenin genel taslakları bitene kadar gerekli değişiklikler yapılır.

Detay Çözümlemeler

Genel taslakların onaylanmasıyla proje kendi içerisinde özel bölümlere ayrılır. Her bir bölüm bağımsız bir proje gibi farklı bir ekip tarafından ele alınırken proje koordinatörünün gözetiminde birbirleriyle olan ilişkilerini korumaya devam ederler. Bu özel bölümlerin her birinin müşteri tarafından ayrı ayrı onaylanmasına kadar tekrar düzenlemelerle geçen bir süreçtir.

Üretime Hazırlık

Görsel sunulan projenin tüm detayları teknik resim formatında basılı belge olarak ve bilgisayar ortamında müşteriye verilir. Projede yer alan malzemelerin birer numunesi ve varsa alternatif malzemelerin numuneleri müşteriye sunulur ve son olarak projenin şartnamesi oluşturulur.

Üretim Süreci

Müşterinin isteği doğrultusunda Dream Mimarlık olarak projenin anahtar teslim olarak yapılmasında veya üretimde bir bölümünün imalatında bulunmaktayız. Yine müşterinin isteği doğrultusunda imalata kontrolörlük hizmeti vererek de katkıda bulunabilmekteyiz.


 


Geri Dön

 

BİZE ULAŞIN

Camiikebir Mah. Bahriye Cad. No:41
Beyoğlu / İstanbull

+90 (212) 283 33 00 (pbx)

info@dreammimarlik.com

İLGİLENDİĞİNİZ HİZMETİ SEÇİNİZ
ADINIZ SOYADINIZ
TELEFON
EMAİL
MESAJINIZ
GÖNDER